Cloud

UGDYMO METODIKOS

Img

VISAPUSIŠKOS VAIKO ASMENYBĖS UGDYMAS

UGDYTI VISAPUSIŠKĄ VAIKO ASMENYBĘ NEĮMANOMA JEI VAIKO KALBA NĖRA PAKANKAMAI TOBULA

Taisyklingos, rišlios kalbos įgūdžius padeda ugdyti logopedinės pratybos. Labai svarbu laiku pradėti  taisyti netaisyklingą tarimą, plėtoti vaiko žodyną, lavinti foneminę klausą, nes neišlavėjusi klausa, netaisomas netaisyklingas tarimas ilgainiui įsitvirtina ir jį pašalinti būna sunku – tam prireikia daugiau laiko, intensyvesnio darbo, daugiau logopedo, tėvų ir paties vaiko pastangų. 

Logopedinių pratybų metu vaikų ugdymas vyksta per žaidimą. Labai svarbu taikyti kuo įvairesnes žaidimų metodikas, mokomąsias kompiuterines programėles, nes tik tuomet kai vaikas yra susidomėjęs, atsipalaidavęs ir gerai nusiteikęs, jis daug greičiausiai įsisaivina mokomąją informaciją.

Tikslingas bei tęstinumu paremtas kalbos sutrikimų šalinimas užkerta kelią galimiems skaitymo ir rašymo mokymosi sunkumams. Laiku nesuteikta logopedinė pagalba trukdo vaikui sėkmingai mokytis, neigiamai veikia jo asmenybę, savęs vertinimą, mokymosi motyvaciją, bendravimą.

     Norint išvengti visų šių problemų, reikia ypatingą dėmesį skirti vaikų kalbai, tarčiai, kuo daugiau su jais bendrauti, raginti kalbėti aiškiai, taisyklingai, sklandžiai ir rišliai.

Šiame amžiaus tarpsnyje svarbu toliau vystyti vaiko gabumus.  Tik tada, kada vaikas jausis saugus, jis priims visą akademinę informaciją. Čia mokinių laukia empatiškas pedagogų kolektyvas, kuris leis pasijusti vaikams kai namuose.

VILNIAUS PRIVAČIOS GIAMNAZIJOS, GYVUOJANČIUS JAU 28 METUS FILIALAS ŽVĖRYNE VADOVAUJASI TA PAČIA UGDYMO FILOSOFIJA

POZITYVUS, INDIVIDUALIOS PAŽANGOS UGDYMAS, VEDANTIS Į ASMENINĘ SĖKMĘ

 • MŪSŲ MISIJA

  Šiuolaikiškas, nuolat tobulėjantis, atviras kaitai darželis, kuris orientuotas į sustiprintą vaikų kalbinį ugdymą.Žmogus, kuria aplinką, o aplinka formuoja žmogų. // Mūsų mokyklos metodas - genialus ir paprastas – pozityvi šiuolaikinė klasika.

 • MŪSŲ VIZIJA

  Globaliame, besikeičiančiame pasaulyje generuojame ir pritaikome naujausias švietimo idėjas. Ir į pasaulį žiūrime atvirai ir šiuolaikiškai. Kadangi esame pati pirmoji privati ugdymo įstaiga Lietuvoje, esame sukaupę ne tik didelę patirtį, bet ir didelę mokslininkų - specialistų komandą. Suprantame ir žinome, kad kur ir kada veikiam todėl labai ugdymo kokybė - tai mūsų raktinis žodis.

 • MŪSŲ FILOSOFIJA

  O pagrindinė mūsų FILOSOFIJA– pozityvus – individualios pažangos ugdymas, vedantis į asmeninę sėkmę. Juk visi esame labai skirtingi, turime skirtingų, ypatingų talentų, o mūsų tikslas – juos atrasti ir užauginti

Pastaruoju metu pastebima, kad vis daugiau vaikų į pirmą klasę ateina turėdami kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Siauras ir neišplėtotas aktyvusis ir pasyvusis žodynas, neišlavėjusi foneminė klausa, stebimi garsų tarimo netikslumai, kalboje painiojami prielinksniai, linksniai ir giminė.

Įgyvendinant šią kalbinio ugdymo programą darželyje bus daug dėmesio skiriama:

Pastaruoju metu pastebima, kad vis daugiau vaikų į pirmą klasę ateina turėdami kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Siauras ir neišplėtotas aktyvusis ir pasyvusis žodynas, neišlavėjusi foneminė klausa, stebimi garsų tarimo netikslumai, kalboje painiojami prielinksniai, linksniai ir giminė. Įgyvendinant šią kalbinio ugdymo programą darželyje bus daug dėmesio skiriama: :

 • Artikuliacinio aparato stimuliavimui, mankštai.

 • Foneminės klausos ugdymui

 • Smulkiosios motorikos judesių tikslinimui.

 • Žodžių garsinei analizei ir sintezei.

 • Regimųjų, erdvės ir laiko vaizdinių formavimui.

 • Pasyviojo ir aktyuviojo žodyno turtinimui.

 • Kalbos gramatinės sandaros tobulinimui

 • Rišlios kalbos ugdymui.